DARTEF pilootprojekt

Hea matemaatikaõpetaja! Aitäh Teile, et olete nõus osalema DARTEF piloottestimises! See lehekülg sisaldab kogu vajalikku infot piloottestimise jaoks.

Küsimuste korral palun kirjutage: roman.kaurson[ät]dartef.com või helistage +3725153026.

DARTEF on projekt, mis kasvas välja Tartu Ülikooli Haridusinnovatsiooni magistriõpingutest. Projekti eesmärk on pakkuda koolimatemaatikale (alates 5.-6. klassist) selliseid ülesandeid, mis näitaksid, kuidas matemaatikat kasutatakse päriselus ja miks matemaatika on kasulik.

DARTEF pakub erinevaid arvutiprogramme, mis simuleerivad erinevaid päriseluprobleeme ja vajavad lahendamiseks matemaatikat. Need probleemid on kohandatud nii, et oleksid vastavuses koolimatemaatikaga ja sarnased tüüpiliste õpikuülesannetega.

Tegime 2021 aasta kevadel esimest piloottestimist seitsmes koolis ja praegu (2021 september) teeme teist ja suuremat piloottestimist Eesti koolides.

Sellel leheküljel allpool on programmide videokirjeldused, allalaaditavad töölehed ja lingid programmidele. Mingeid sisselogimisi ega paroole ei ole – programmid on kohe kasutusvalmis, nii õpetajale, kui ka õpilastele.

Mingit kindlat stsenaariumi ei ole. Meie tegelikult soovimegi, et õpetaja kasutaks programme nii, nagu talle on mugav. See aitab meil aru saada, kuidas arendada oma programme paremaks ja mugavamaks õpetajale ja õpilastele.

Nii, nagu õpetajale rohkem meeldib. Programme saab kasutada nii klassiruumis, kui ka kodutööna, või kombineeritult. Tahamegi vaadata, kuidas õpetajatele ja õpilastele rohkem meeldib ja on kasulikum!

Kindlasti! Kõik töölehed on Word’i formaadis ja me igati soosime nende muutmist vastavalt õpetaja nägemusele. Oleksime väga tänulikud, kui õpetaja jagab oma muudatusi ka meiega – see aitab meil paremini aru saada sellest, kuidas peaksime tulevikus tegema töölehti.

2021 kevadel toimunud piloottestimise käigus õpetajad avastasid, et DARTEFi programmide kasutamisel õpilaste vahel tekkisid väga väärtuslikud matemaatilised arutelud, mis igati soodustasid õppimist. Seega, lisasime mõnedesse töölehtedesse teemasid, mille ümber õpetaja soovi korral saab soosida arutelusid õpilaste vahel.

Arvuti ja Internet. Kui DARTEFi kasutatakse klassiruumis, siis piisab ühest õpetajaarvutist ja projektorist, kuna programme saab kasutada uue teema seletamisel, näitlikustamisel ja proovülesannate lahendamisel. Soovi korral võib muidugi minna arvutiklassi, või kasutada tahvelarvuteid, kuigi see ei ole DARTEFi kasutamise eeldus. Kodutöö puhul õpilased saavad avada DARTEFi programme koduarvutis ja töötada töölehtedega. Mingeid paroole selleks ei ole vaja.

Me tegime esimest piloottestimist 2021 aasta kevadel – ja see toimuski distantsõppe ajal. Saime kinnitust, et õpilased tulid väga hästi toime DARTEFi ülesannetega ka distantsõppel. Loodame aga, et koolid jäävad avatuks.

Kui õpetaja on nõus, siis me hea meelega korraldaksime ca. 30 – 45 minutilist Zoomi kõnet piloottestimise lõpus (ehk pärast kõikide teemade piloteerimist), et vabas vormis kuulata muljeid, kriitikat ja ettepanekuid.

Kui õpetaja on nõus, siis jagaksime õpilastele anonüümse küsimustiku piloottestimise alguses ja lõpus. Küsimustik on väga lühike, vastamine võtab aega maksimaalselt üks minut. Saadaksime selle küsimustiku õpetajale, kes vaatab selle üle, soovi korral lisab sinna küsimusi ja seejärel jagab õpilastele.

… leiab näiteks Õpetajate Lehelt. Artikkel kirjeldab üldist DARTEFi lähenemist ja esimest pilootprojekti, mis toimus 2021 kevadel.

Tabel matemaatikateemadega:

Allpoololevas tabelis on matemaatikateemad, mida pakume testimiseks. Teemad on jagatud klasside kaupa, iga teema jaoks on toodud alamteemad (kui neid on), link programmile ja tööleht.

Klass

Teema

Alamteema

Lõiming, aineühendus

Lühikirjeldus

Tööleht

Link programmile

6. klass

Harilikud murrud

Sissejuhatus

Tehnoloogia

Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Tehnoloogia

Harilike murdude korrutamine ja jagamine

Tehnoloogia


Protsentarvutus

Protsendi leidmine arvust

Sport ja tervis

7. klass

Protsentarvutus

Protsent kui osamäär, arvu leidmine protsendi järgi

Sport ja tervis

Protsendi võrra suurendamine ja vähendamine

Sport ja tervis

Ratsionaalarvud

Negatiivsete arvude lahutamine

Geograafia, kliimateadus ja meteoroloogia

Võrdeline ja pöördvõrdeline seos

Võrre, võrdekujuline võrrand

Geograafia, demograafia

8. klass

Hulkliikmed

Üksliikmed ja hulkliikmed: sissejuhatus, liitmine ja lahutamine

Bioloogia, põllumajandus, tootmise automatiseerimine

Võrrandite süsteemid

Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi süsteem

Tehisintellekt, liiklusohutus

Videosissejuhatus on valmimas ja ilmub septembri lõpus

Tööleht on valmimas ja ilmub septembri lõpus

9. klass

Ruutfunktsioon ja ruutvõrrand

Sissejuhatus

Füüsika, kosmosetööstus

Ruutvõrrandi geomeetriline tõlgendamine

Füüsika, kosmosetööstus

Mittetäielik ruutvõrrand

Füüsika, kosmosetööstus

Videosissejuhatus on valmimas ja ilmub septembri lõpus

Tööleht on valmimas ja ilmub septembri lõpus

Programm on testimisel ja ilmub septembri lõpus